Att äga tiden istället för bilen

Cykelpoolen utvecklar urbana miljövänliga transportbeteenden och moderna lösningar för ett hållbart och trevligt klimat i våra städer.

Jag vill veta mer om Cykelpoolen.

Att köra barnen till förskolan i lådcykel är en upplevelse för både mig och barnen

Ett bekymmerslöst ägande är nyckeln till ett långsiktigt användande.

Cykelpoolen; det enkla alternativet för att upptäcka cykeln fördelar på riktigt

Detta låter ju lysande men jag undrar…

Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden

Under 2017 och 2018 är Cykelpoolen Sverige del av ett demoprojekt som ämnar testa konceptet diversifierad elfordonspool. Demon har delvis utförts i en mindre omfattning under 2017 för att sedan i mars 2018 växla upp i Munksjöstaden i Jönköping och testas i större skala. I GoMate är Cykelpoolen Sverige den aktör som sköter det operativa kring cykeldelen. Bokningsportal, låsfunktion, service samt tillhandahållandet av cyklar.